top of page

Hitta Hit!

Från Nyköping:

Kör v52, mot Katrineholm Örebro, till Vrena. 

Ta höger vid skylt Husby Oppunda 10. 

Efter ca 2 km ta höger vid skylt Vrena Grönt.

Från Katrineholm:

Kör v52, mot Nyköping, till Vrena. 

Ta vänster vid skylt Husby Oppunda 10.

Efter ca 2 km ta höger vid skylt Vrena Grönt.

Från Flen:

Kör v221 till Bettna, ta vänster v 52 mot Nyköping.

I Vrena ta vänster vid skylt Husby Oppunda 10, 

efter ca 2 km ta höger vid skylt Vrena Grönt.

Lilla Stentorp 8, 611 98 VRENA

bottom of page